Merkezi Isıtma ve Sıhhi Tesisat Çanakkale

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMİ

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMİ NEDİR? 
Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, dağıtımı bağımsız bölümlerin dışında merkezi olarak ısı tüketimi ise bağımsız bölümler içerisinde yapılmasına merkezi ısıtma denir. 
 MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMİ ZORUNLULUĞU NEDİR? 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa ve Binalarda enerji Performans Yönetmeliğine göre merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımın sağlayan sistemlerin kullanılması gerektirmektedir Yeni yapılacak binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılması zorunludur. Mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar Mayıs 2012 tarihine kadar bu uygulamaya geçmek zorundadır. 
 NASIL UYGULANACAK?
 Isıtma ve sıhhi sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez. Merkezi sistemlerde ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıkları, en az 15°C olacak şekilde ayarlanır. Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı ve sıhhi sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir. İlgili taraflar; ısı ve sıhhi sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım bölgelerini düzenler. Paylaşım bildirimleri bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir. 
 TÜKETİMİ ÖLÇMEK İÇİN KULLANILACAK EKİPMANLAR NELERDİR? 
Binalarda kullanılan merkezi sistemin türü kullanılacak ölçüm ekipmanının türünü belirlemektedir. Radyatör suyunun bağımsız bölüme birden fazla kolondan gönderildiği durumda ısı pay ölçer, Radyatör suyunun tek bir noktadan gönderildiği (kolektörlü mobil sistem) bağımsız bölümlerde ısı sayacı, Merkezi sıcak su sistemi kullanılması durumunda, ayrıca bir sıcak su sayacı, Binalarda kullanılan merkezi sistemin türü kullanılacak ölçüm ekipmanının türünü belirlemektedir. Radyatör suyunun bağımsız bölüme birden fazla kolondan gönderildiği durumda ısı pay ölçer, Radyatör suyunun tek bir noktadan gönderildiği (kolektörlü mobil sistem) bağımsız bölümlerde ısı sayacı, Merkezi sıcak su sistemi kullanılması durumunda, ayrıca bir sıcak su sayacı,
Termostatik Vana
Termostaik Vana
Radyatör üzerinde sıcaklığı ayarlanarak sıcaklık seviyesi sabitlenebilir. Termostatın içindeki sıvı dolgu sıcaklığa hassas olduğundan vananın açılıp kapanmasını sağlar
Isı Pay Ölçer
Isı Pay Ölçer
Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda her radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeder, bağımsız bölümlerin gerçek tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılabilmesini sağlar.
Isı Sayacı - Kalorimetre
Isı Sayacı - Kalorimetre
Radyatör suyunun bağımsız bölümlere tek bir kolondan gönderildiği yapılarda kullanılır. Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçer.Kartlı ve faturalı tipleri bulunmaktadır. Radyo Frekans(RF) sistemi ile uzaktan okumaya ve otomasyona elverişlidir.
Sıcak Su Sayacı
Sıcak Su Sayacı
Üzerine yerleştirildiği sıhhi sıcak su giriş hattından geçen sıcak su miktarını ölçer.

Gider Paylaşımı nasıl yapılacak?  

Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri tarafından yapılır. 

Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Kalan % 30’u ise ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. 

Bölgesel ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 20’si asgari ısınma, ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. 


Mevcut yönetmeliğin uygulamasıyla;  

Binalarda bulunan merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinde enerji kullanma veriminin %20 iyileştirilebileceği öngörülmektedir.  

Merkezi ısıtma sistemli binalarda ortaya çıkan bazı bağımsız bölümlerin ısınmaması, bazı bağımsız bölümlerin ise aşırı ısınması gibi sorunların da çözümüne katkıda bulunabilecektir. 

Öncelikle ısınma verimliliği ve adaleti ön plana çıkarılmaktadır. 

Kullanımı zorunlu hale getirilen ‘Isı Kontrol ve Ölçüm Ekipmanları’ sayesinde; merkezi sistemle ısıtılan binalarda her bağımsız bölüm daha kontrollü ısı ve sıcak su tüketecek; ayrıca kullandığı kadar enerji ücreti ödeyecektir.

Daha detaylı bilgi İçin bize ulaşabilirsiniz.

Sohbeti başlatın.
Bize Ulaşabilirsiniz.
Merhaba,
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?